Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Mateřská škola

Projekt - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání                                                              Název poskytovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název RP: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Název projektu: My se mluvit nebojíme, jak co říci dobře víme

Anotace projektu:
Cílem projektu "My se mluvit nebojíme, jak co říci dobře víme" je rozvoj řečových dovedností u dětí staršího předškolního věku s využitím všech dostupných možností našeho předškolního zařízení. Pomocí zavedení pravidelných logopedicky preventivních cvičení vedených proškolenou pedagogickou pracovnicí naší MŠ v rozsahu 2x týdně v délce 60 minut, cíleně rozvíjet řečový projev u vybraných dětí. Ve spolupráci s rodiči pomocí domácích příprav napomáhat zlepšit řečový projev dětí (nabídka zapůjčení speciálních logopedických pomůcek do domácího prostředí, poskytnutí pracovních listů zaměřených na logopedická cvičení). Výstupem celého projektu budou hudebně recitační pásma (v rozsahu 1x za 3 měsíce), která budou odměnou za společně vynaložené úsilí. Tato pásma budou využívána pro reprezentaci našeho předškolního zařízení během kulturních událostí obce a školy (např. školní besídky, oslavy svátků pořádané obcí).

Celková výše dotace: 20.000,- Kč
zs zalany vzp