Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Školní družina

Školní družina

Webem školní družiny Vás provází Irena Urbanová

Kde se nachází ŠD? 

I., II. a IV. oddělení ŠD se nachází v pavilonu C
(nad tělocvičnou).
III. oddělení ŠD se nachází v pavilonu A (třída II. A).


Provoz ŠD

Ranní ŠD
:

6. 30 - 7. 30 h.

Odpolední ŠD:
11. 30 - 16. 00 h.
 
Personální obsazení ŠD
 
I. oddělení ŠD - vedoucí vychovatelka ŠD -  
Bc. Irena Urbanová

 
II. oddělení ŠD -  paní vychovatelka Vlastimila Hladová
 
III. oddělení ŠD - paní vychovatelka Kateřina Šedinová

IV. oddělení ŠD - paní vychovatelka Věra Hrnčířová


Prosba pro rodiče 

Prosíme rodiče, aby svým dětem dávali převlečení - tepláčky.

DěkujemeTelefonní spojení ŠD: 417872596

Úplata za ŠD:
  • úplata za jeden měsíc činí 150 Kč
  • do 20. 10. 2018 vybíráme 600 Kč za I. pololetí
  • do 20. 1. 2019 vybíráme 900 Kč za II. pololetí
Akce ŠD

Březen

Papouščí show - 11. 3. 2019


Všechna oddělení ŠD- fotodokumentace na webu školy

Bowling

13. 3. 2019 - III. a IV. oddělení ŠD


Duben

3. 4. 2019 - Velikonoční dílny

Květen 

18. 5. 2019 - Májová olympiáda

Červen

Zoopark Chomutov


Veškeré informace o probíhajících akcích ŠD mají žáci uvedené v družinových notýscích. 

Fotodokumentace k jednotlivým akcím ŠD je na webu ZŠ a MŠ Žalany. 
  

 
zs zalany vzp