Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Školní družina

Školní družina

Webem školní družiny Vás provází Irena Urbanová 
Provoz ŠD 

4. 9., 5. 9.a 6. 9. 2018 ŠD v provozu.  Na pobyt žáka se v těchto dnech bez výjimky vztahují
všechny body Vnitřního řádu ŠD.
V těchto dnech budou mít žáci od rodičů lísteček s informacemi o způsobu
a času odchodu ze ŠD.


I., II. a IV. oddělení ŠD se nachází v pavilonu C (nad tělocvičnou).
III. oddělení ŠD se nachází v pavilonu A (třída II. A).
Ranní ŠD: 6. 30 - 7. 30 h.
Odpolední ŠD: 11. 30 - 16. 00 h.
 
Personální obsazení ŠD
 
I. oddělení ŠD - vedoucí vychovatelka ŠD -  Bc. Irena Urbanová
 
II. oddělení ŠD -  paní vychovatelka Vlastimila Hladová
 
III. oddělení ŠD - paní vychovatelka Kateřina Šedinová

IV. oddělení ŠD - paní vychovatelka Věra Hrnčířová

ŠK - paní vychovatelka Renata Heinrichová - učebna AJ,
učebna se nachází na II. stupni ZŠ

Žáci budou rozděleni do jednotlivých oddělení v průběhu
měsíce září, a to dle přihlášených žáků k pravidelné
docházce do ŠD.

Prosba pro rodiče 

Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávali buď hned po obědě
(do 12. 00 h. - žáci I. třídy, do 13. 00 h. - žáci starších tříd) anebo v 15. 00 h.,
z důvodu probíhající zájmové činnosti v jednotlivých odděleních.
Také prosíme rodiče, aby svým dětem dávali převlečení - tepláčky.
V zimních měsících - teplé oblečení (čepice, šála, rukavice).
Čepici, šálu a rukavice si děti dávají do svých aktovek
při příchodu do školy.
DěkujemeTelefonní spojení ŠD: 417872596

Úplata za ŠD:
  • úplata za jeden měsíc činí 150 Kč
  • do 20. 10. 2018 vybíráme 600 Kč za I. pololetí
  • do 20. 1. 2019 vybíráme 900 Kč za II. pololetí
  

 
zs zalany vzp