Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Školní družina

Školní družina

Webem školní družiny Vás provází Irena Urbanová 
Provoz ŠD 

4. 9., 5. 9.a 6.9. 2017 ŠD v provozu.  Na pobyt žáka se v těchto dnech bez výjimky vztahují
všechny body Vnitřního řádu ŠD.
V těchto dnech budou mít žáci od rodičů lísteček s informacemi o způsobu
a času odchodu ze ŠD.


Všechna oddělení ŠD se nachází v pavilonu C (nad tělocvičnou).
Ranní ŠD: 6. 30 - 7. 30 h.
Odpolední ŠD: 11. 30 - 16. 00 h.
 
Personální obsazení ŠD
 
I. oddělení ŠD - vedoucí vychovatelka ŠD -  Bc. Irena Urbanová,
žáci I. A + Bárta O., Janotová P., Jelínek M., Krafčík D. - žáci z II. A

 
II. oddělení ŠD -  paní vychovatelka Vlastimila Hladová,
zbytek žáků z II. A + Francová A., Chládek J.,
Koubová E., Křížková L., Kuřík A,. Maříková K.,
Mezerová S., Procházka T., Stružíková K., 
Škarydová E., Šlais V., Šlaisová M., Špicar M.,
Tajčová S., Záhora P. - žáci ze III. A

 
III. oddělení ŠD - paní vychovatelka Věra Hrnčířová,
zbytek žáků ze III. A + žáci ze IV. B

ŠK - paní vychovatelka Renata Heinrichová - učebna AJ,
učebna se nachází na II. stupni ZŠ,
žáci ze IV. A a z V. A

Prosba pro rodiče 

Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávali buď hned po obědě
(do 12. 00 h. - žáci I. třídy, do 13. 00 h. - žáci starších tříd) anebo v 15. 00 h.,
z důvodu probíhající zájmové činnosti v jednotlivých odděleních.
Také prosíme rodiče, aby svým dětem dávali převlečení - tepláčky.
V zimních měsících - teplé oblečení (čepice, šála, rukavice).
Čepici, šálu a rukavice si děti dávají do svých aktovek
při příchodu do školy.
DěkujemeTelefonní spojení ŠD: 417872596

Úplata za ŠD:
 • úplata za jeden měsíc činí 150 Kč
 • do 20. 10. 2017 vybíráme 600 Kč za I. pololetí
 • do 20. 1. 2018 vybíráme 900 Kč za II. pololetí
POZOR NOVĚ OTEVŘENÝ ŠKOLNÍ KLUB 
 
Z důvodu velkého zájmu, o docházku do ŠD, je v tomto
školním roce otevřen Školní klub pro žáky ze
IV. A a z V. A. 
Žáky vede paní vychovatelka Renata Heinrichová.
ŠK ke své činnosti využívá učebnu anglického jazyka na
II. stupni ZŠ. 
Žáci navštěvující ŠK pracují s paní vychovatelkou podle
ŠVP ŠD. Na činnost ŠK se vztahuje Vnitřní řád ŠD, 
se kterým byli žáci i jejich zákonní zástupci seznámeni. 
Žáci, jež navštěvují ŠK, mají klubové notýsky,
které slouží ke komunikaci mezi vychovatelkou a zákonnými
zástupci žáků. 
Úplata ŠK činí měsíčně 50 Kč,
do 20. 10. 2017 vybíráme 200 Kč,
do 20. 1. 2018 vybíráme 300 Kč. 
Provoz ŠK je do 14:15h., do odjezdu 
autobusu směr Řehlovice.

Výlety a akce ŠD a ŠK

22. 9. 2017  - návštěva kina v OC Galerie.
Odjezd od školy: 13:00h.,
plánovaný příjezd 16:00h - 16:15h. 

20. 10. 2017 - návštěva Hopsária v Děčíně.
Odjezd od školy v 13:00h.
Plánovaný příjezd cca v 17:00h. 

9. 11. 2017 - vyřezávání dýni - akce III. oddělení ŠD

11. 10. 2017 - Mýdlárna Teplice a Muzeum v Teplicích
Odjezd od školy v 13:00h.
Plánovaný příjezd cca v 16:00h. 

13. 12. Vánoční jarmark a Vánoční akademie

6. 2. 2018 - Výlet na státní zámek DěčínRozpis jídelna 
Jak chodíme na obědy?

Pondělí:
 • 11:30h. - I. A a III. A
 • 12:25h. - II. A a IV. B
 • 12:45h. - IV. A  a V. A
Úterý:
 • 11:30h. - I. A a II. A
 • 12:25h. - III. A a IV. B
 • 12:45h. - IV. A
 • 13:20h. - V. A 
Středa:
 • 11:30h. - II. A
 • 12:25h. - I. A, III. A, IV. B
 • 12:45h. - IV. A, V. A
Čtvrtek:
 • 11:30h. - I. A
 • 12:25h. - II. A, III. A
 • 12:45h. - IV. A, IV. B, V. A
Pátek:
 • 11:30h. - I. A, II. A
 • 12:25h. - III. A, IV. B
 • 12:45h. - IV. A, V. A

Kroužky

ŠD v rámci zájmového vzdělávání nabízí tyto kroužky:
plavání, sportovní hry a dramatický kroužek. 
Kroužky budou zahájeny dne 11. 10. 2017 v době
od 13:30h. do 14:15h. a budou probíhat každou středu. 

POZOR!!

Chodíme v rámci zájmových činností v ŠD každý den ven. 
Prosíme rodiče, aby žáci měli teplé oblečení: teplou bundu,
čepici, šálu a rukavice. 

POCHVALA!!!

ŠD uděluje pochvalu všem žákům, kteří se zúčastnili dne 10. 11. 2017
výletu do Mýdlárny a do Muzea v Teplicích, ze slušné a milé chování 
během celé akce.  

 
zs zalany vzp