Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Personální obsazení

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZŠ A MŠ ŽALANY
2017/2018

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitel školy Mgr. Lukáš Šimon
Vedoucí učitelka pro I. st. Mgr. Michaela Lachmanová
Vedoucí učitelka pro II. st. Mgr. Barbora Schneiderová
Vedoucí školní družiny Bc. Irena Urbanová
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Výchovný poradce Mgr. Miroslava Tkáčová
Školní metodik prevence Mgr. Barbora Schneiderová
Metodik EVVO Ing. Bc. Pavla Broná
Metodik ICT Bc. Jaroslav Tatíček

UČITELÉ ZŠ
I. stupeň
I.A Mgr. Alena Tatíčková tatickova@zs-zalany.cz
II.A Mgr. Milena Antošová antosova@zs-zalany.cz
III.A Mgr. Jana Jurčíková jurcikova@zs-zalany.cz
IV.A Mgr. Dita Nerudová nerudova@zs-zalany.cz
IV.B Mgr. Jana Brabcová brabcova@zs-zalany.cz
V.A Mgr. Jiří Jalovecký jalovecky@zs-zalany.cz
II. stupeň
VI.A Bc. Jaroslav Tatíček taticek@zs-zalany.cz
VII.A Ing. Bc. Pavla Broná brona@zs-zalany.cz
VIII.A Mgr. Miroslava Tkáčová tkacova@zs-zalany.cz
IX.A Mgr. Michaela Slavíčková slavickova@zs-zalany.cz

NETŘÍDNÍ UČITELÉ:
Mgr. Michaela Lachmanová (lachmanova@zs-zalany.cz); Mgr. Barbora Jurčíková (jurcikovab@zs-zalany.cz);
Mgr. Barbora Schneiderová (schneiderova@zs-zalany.cz); Alexandr Furman (furman@zs-zalany.cz), Bc. Irena Urbanová (urbanova@zs-zalany.cz)


ASISTENTKY PEDAGOGA
V.A Renata Heinrichová heinrichova@zs-zalany.cz
VI.A Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Oddělení ŠD I. Bc. Irena Urbanová urbanova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD II. Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD III. Věra Hrnčířová hrncirova@zs-zalany.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Učitelka MŠ Karolína Kohoutková kohoutkova@zs-zalany.cz
Učitelka MŠ Michaela Štemproková stemprokova@zs-zalany.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Školník Jiří Kolman
Uklízečka Zdeňka Janečková
Uklízečka Irena Krajňáková
Uklízečka Jitka Nápravníková (zástup za MD K. Rosecká)

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vedoucí ŠJ Lenka Kitnerová
Kuchařka Jiřina Sivčenková
Kuchařka Kamila Vosičková
Pom. kuchařka Ludmila Vyhnalová

 
zs zalany vzp