Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Personální obsazení

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZŠ A MŠ ŽALANY
2018/2019

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitel školy Mgr. Lukáš Šimon
Zástupce ředitele školy Mgr. Michaela Lachmanová
Vedoucí školní družiny Bc. Irena Urbanová
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Výchovný poradce Mgr. Miroslava Tkáčová
Školní metodik prevence Mgr. Michaela Kaplanová Brabcová
Metodik EVVO Ing. Bc. Pavla Broná
Metodik ICT Bc. Jaroslav Tatíček

UČITELÉ ZŠ
I. stupeň
I.A Mgr. Jana Jurčíková jurcikova@zs-zalany.cz
II.A Mgr. Alena Tatíčková tatickova@zs-zalany.cz
III.A Mgr. Milena Antošová antosova@zs-zalany.cz
IV.A Mgr. Dagmar Jurková jurkova@zs-zalany.cz
IV.B Mgr. Jiří Jalovecký jalovecky@zs-zalany.cz
V.A Mgr. Dita Nerudová nerudova@zs-zalany.cz
V.B Mgr. Jana Brabcová brabcova@zs-zalany.cz
II. stupeň
VI.A Mgr. Michaela Slavíčková slavickova@zs-zalany.cz
VII.A Bc. Jaroslav Tatíček taticek@zs-zalany.cz
VIII.A Ing. Bc. Pavla Broná brona@zs-zalany.cz
IX.A Mgr. Miroslava Tkáčová tkacova@zs-zalany.cz

NETŘÍDNÍ UČITELÉ:
Alexandr Furman (furman@zs-zalany.cz),Mgr. Barbora Jurčíková (jurcikovab@zs-zalany.cz); Mgr. Michaela Kaplanová Brabcová (kaplanova@zs-zalany.cz); Mgr. Michaela Lachmanová(lachmanova@zs-zalany.cz); Mgr. Jiří Nový (novy@zs-zalany.cz)

ASISTENTI PEDAGOGA
I. A Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
III. A Kateřina Šedinová sedinova@zs-zalany.cz
V. A Tereza Hájková hajkova@zs-zalany.cz
VI. A Renata Heinrichová heinrichova@zs-zalany.cz
VII. A Bc. Klára Tučková tuckova@zs-zalany.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Oddělení ŠD I. Bc. Irena Urbanová urbanova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD II. Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD III. Kateřina Šedinová sedinova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD IV. Věra Hrnčířová hrncirova@zs-zalany.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Učitelka MŠ Karolína Kohoutková kohoutkova@zs-zalany.cz
Učitelka MŠ Michaela Štemproková stemprokova@zs-zalany.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Školník Jiří Kolman
Uklízečka Zdeňka Janečková
Uklízečka Hana Němečková
Uklízečka Kateřina Rosecká

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vedoucí ŠJ Lenka Kitnerová
Kuchařka Jiřina Sivčenková
Kuchařka Kamila Vosičková
Pom. kuchařka Jitka Nápravníková
Uklízečka Ludmila Vyhnalová

 
zs zalany vzp