Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola  »  Revitalizace centra obce Žalany

Revitalizace centra obce Žalany

 
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
„VIZE PŘESTANE BÝT SNEM“
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD
 
Revitalizace centra obce Žalany včetně rekonstrukce a výstavby nových chodníků v obci“
CZ.1.09/2.2.00/70.01097 
 
Projekt je zaměřen na revitalizaci centra obce ( návsi ) a dostavbu a rekonstrukci chodníků v obci Žalany.
Projekt je rozdělen do 2 věcných ( náves, chodníky)
 a 3 finančních etap – 1. Etapa: Chodníky ( úsek 5),
2. etapa – Chodníky ( úsek 6),
3. etapa – náves a Chodníky ( úsek 1).
Centrum obce je v současnosti málo využito. Kromě automobilové dopravy a příležitostních návštěv kapličky není v této části prostor pro setkání, odpočinek či jiné aktivity. Proto se tímto projektem snažíme vytvořit prostor pro setkání, odpočinek, relaxaci. To je dáno návrhem zpřístupnění návsi z různých směrů, instalací laviček a městského mobiliáře, vytvoření příjemné zeleně a dalších prvků pro odpočinek a relaxaci.

Základní škola a Mateřská škola Žalany spolupracuje s obcí Žalany na organizací akcí v centru obce.

Rozsvícení vánočního stromu
Akce pro občany obce Žalany
 
zs zalany vzp