Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola  »  SFŽP Ozdravný pobyt Žijeme společně 2016

SFŽP Ozdravný pobyt Žijeme společně 2016Naše škola získala finanční podporu od Státního fondu životního prostředí na realizaci ozdravného pobytu v rámci projektu "Žijeme společně".

Ozdravný pobyt se konal v termínu od 16. 4. 2016 do 30. 4. 2016 v RS Kobylnice Lipno nad Vlatavou ve 2 turnusech (I. a II. st. ZŠ).

Cílem projektu bylo posílení environmentálního vědomí a zlepšení zdravotního stavu u žáků, kteří navštěvují základní školu v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Celkem bylo podpořeno 92 žáků naší školy.
Informace k projektu ke stažení na http://www.sfzp.cz

Celkové náklady projektu: 291 688,- Kč
Finanční podpora ze strany SFŽP: 204 181,- Kč (70 % nákladů)
Vlastní zdroje realizátora: 87 507,- Kč (30 % nákladů)

Hodnocení projektu Žijeme společně:
Realizace projektu probíhala ve dvou turnusech v rekreačním středisku Kobylnice Lipno nad Vltavou. Celkem se projektu zúčastnilo 92 žáků a 8 pedagogických pracovníků. Během obou turnusů byl dodržen program, který byl dopředu naplánován. Žáci se seznámili s problematikou odpadů, s funkcí elektrárny Lipno, s flórou a faunou Šumavy, vytvořili herbáře, pozorovali přírodu a její okolí, pobývali na čerstvém vzduch a věnovali se sportovním aktivitám s environmentální tematikou. Během obou turnusů žáci dodržovali předem stanovený režim dne, který bral ohledy na duševní i fyzickou hygienu žáků.
Projekt hodnotíme za velmi povedený, kvalitně provedený a pro žáky velmi přínosný.


 
zs zalany vzp