Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola  »  Snížení energetické náročnosti budovy školy

Snížení energetické náročnosti budovy školySNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PAVILONU A ZŠ ŽALANY
Projekt, realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OP Životního prostředí.
Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy. Reallizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 13,828 t/rok a k úspoře energie cca 248,9 GJ/rok.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 2 697 904 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 2 293 218 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 134 895 Kč (5 %) a příspěvek obce Žalany 269 791 Kč (10 %).

Řídící orgán: Ministerstvo ŽP
Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR
Příjemce dotace: Obec Žalany

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PAVILONŮ B A C ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽALANY
Projekt, realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OP Životního prostředí.
Obsahem projektu bylo snížení energetických ztrát pavilonů B a C Základní školy a Mateřské školy Žalany, a to především zlepšením tepelně technických vlastností konstrukce obálky budovy včetně výměny výplní objektů. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 cca o 35 t/rok a k úspoře energie cca 669 GJ/rok.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 5 258 058 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 4 469 349 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 262 903 (5 %) a obce Žalany 525 806 Kč (10 %).

Řídící orgán: Ministerstvo ŽP
Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR
Příjemce dotace: Obec Žalany
zs zalany vzp