Školní parlament | ZŠ Žalany
Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Školní parlament

Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od. 3. do 9. třídy, kteří se pravidelně setkávají jednou měsíčně nebo podle potřeby. Tito zástupci přednášejí přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Činnost koordinuje školní metodička prevence Mgr. Barbora Schneiderová.
V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuze nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy parlamentu, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání vypracuje zapisovatelka Markéta Partynglová zápis o jeho obsahu a závěrech.

Předsedou školního parlamentu byla zvolena Marie Kulichová (IX. A).

Úkoly předsedy školního parlamentu a jeho zástupců:
  • pomáhat koordinovat schůzky parlamentu,
  • vystupovat za celek školního parlamentu,
  • tlumočit vedení školy rozhodnutí školního parlamentu.
  Místopředsedou školního parlamentu byl zvolen Marek Vlk (IX. A)

Úkoly místopředsedy školního parlamentu:
  • pomáhat předsedovi parlamentu s koordinací schůzek,
  • předávat informace členům školního parlamentu.
Zapisovatelkou byla zvolena Markéta Partynglová (VII. A)

Úkoly zapisovatelky školního parlametu:
  • vypracovat zápis z každého jednání školního parlamentu,
  • vypracovaný zápis předat předsedovi školního parlamentu.
  Anna Šimlová (VI. A) bude spravovat nástěnku školního parlamentu.

Členové školního parlamentu pro školní rok 2017/2018:
Předseda: Marie Kulichová
Místopředseda: Marek Vlk

 
Třída Členové
III. A Kuřík Adam, Šlais Václav
IV. A Beneš Per, Rojková Adéla
IV. B Benešová Eliška, Partyngl Martin
V. A Drašarová Lucie, Krinerová Natálie
VI. A Urban Vojtěch, Šimlová Anna
VII. A Partynglová Markéta, Šíf Filip
VIII. A Kulichová Anna, Váňa Jakub
IX. A Kulichová Marie, Vlk Marek

Žákovská Ústava ke stažení zde.
zs zalany vzp