Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Školní parlament

Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od. 3. do 9. třídy, kteří se pravidelně setkávají jednou měsíčně nebo podle potřeby. Tito zástupci přednášejí přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Činnost koordinuje zástupkyně ředitele školy Mgr. Michaela Lachmanová.
V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuze nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy parlamentu, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání vypracuje zapisovatelka Štěpánka Záhorová zápis o jeho obsahu a závěrech.

Předsedou školního parlamentu byla zvolena Markéta Partynglová (VIII. A).

Úkoly předsedy školního parlamentu a jeho zástupců:
  • pomáhat koordinovat schůzky parlamentu,
  • vystupovat za celek školního parlamentu,
  • tlumočit vedení školy rozhodnutí školního parlamentu.
  Místopředsedou školního parlamentu byl zvolen Filip Švehla (V. A)

Úkoly místopředsedy školního parlamentu:
  • pomáhat předsedovi parlamentu s koordinací schůzek,
  • předávat informace členům školního parlamentu.
Zapisovatelkou byla zvolena Štěpánka Záhorová (VII. A)

Úkoly zapisovatelky školního parlametu:
  • vypracovat zápis z každého jednání školního parlamentu,
  • vypracovaný zápis předat předsedovi školního parlamentu.
 
Členové školního parlamentu pro školní rok 2018/2019:

 
Třída Členové
III. A Urban Dominik, Zeck Zdeněk
IV. A Chládek Jakub, Kabourková Adéla
IV. B Francová Amálie, Kuřík Adam
V. A Matzeková Anna, Švehla Filip
V. B Beranová Eliška, Šiml Jan
VI. A Krinerová Natálie, Jůza Matěj
VII. A Fikerlová Patricie, Záhorová Štěpánka
VIII. A Partyglová Markéta, Nápravník Jakub
IX. A Kulichová Anna, Cvrček Petr

Žákovská Ústava ke stažení zde.
zs zalany vzp