Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Výchovné poradenství

Výchovný poradce  společně se školním metodikem prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb.   
Výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Tkáčová
 
zs zalany vzp