Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Mateřská škola Žalany

Dokumenty ke stažení

Název dokumentu Stáhnout
Oznámení o ukončení docházky dítěte do MŠ Stáhnout
Informace pro rodiče k povinné předškolní docházce ve školním roce 2020/2021 Stáhnout
Informovaný_souhlas_ZZ_GDPR Stáhnout
Čestné prohlášení o OČKOVÁNÍ DÍTĚTE - ZÁPIS 2022 Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + potvrzení lékaře - ZÁPIS MŠ 2022 Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ - ZÁPIS MŠ 2022 Stáhnout
Informace pro zákonné zástupce - ZÁPIS MŠ 2022 Stáhnout
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na měsíce červenec a srpen 2022 Stáhnout
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2022/2023 Stáhnout
Školní řád MŠ_2022 Stáhnout
zs zalany
vzp