Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Mateřská škola Žalany

Pokusy v praxi

"Pokusy a pozorování jsou cestou vlastního poznávání přírody a světa okolo nás"
                                                                                                                (Ivan Vladimirovič)


Pokusy jsou určeny pro děti předškolního věku.

Za cíl si klade naše MŠ při této činnosti:

- motivovat děti k prvotnímu zájmu o přírodovědné zkoumání
- rozvíjet u dětí schopnosti cíleného pozorování dějů, bádání od začátku do konce
- rozvoj schopnosti vyvozovat závěry
- propojování elementárních poznatků se zkušenostmi z běžného života
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj schopnosti přiřazovat výsledky pozorování k reálným předmětům a dějům
  z běžného života
- učení se spolupráci
- rozvoj pozornosti dětí i dospělých
- učení se základním prvkům bezpečné práce
- prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých

Témata pro školní rok: 

 1. Hrátky s vodou                          

 2. Vzduch kolem nás

 3. Kouzlo sopky                              

 4. Rozvíjení papírových poupat    

 5. Pokusy se solí                            

 6. Fyzika hrou                                

 7. Míchání kapalin                         

 8. Tančící rozinky                           

 9. Z kyselého zásaditý a naopak 

10. Aktivní biofiltrace                        KOUZELNÁ VĚDA S PŘEDŠKOLÁKY V PRAXI

   

enlightened
    Tání ledu a sněhu (čas, teplotní změny, druhy teploměrů, skupenství vody)                                                   

enlightened    Ohřívání a ochlazování vzduchu praktickým pokusem
 
zs zalany
vzp