Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Mateřská škola Žalany

Projekt - Jak co fungujeNázev projektu: Jak co funguje

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0075

Realizátor projektu: společnost BOXED, s.r.o.

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Zahájení projektu: 11. 7. 2014

Popis projektu:

Projekt je určen pro pedagogy mateřských škol, pro jejich osobnostní rozvoj a růst v oblasti polytechnického vzdělávání. Projekt bude realizován v padesáti mateřských školách tak, aby z každého kraje byla podpořena minimálně jedna mateřská škola. V rámci projektu bude podpořeno 200 učitelů a 50 vedoucích pracovníků mateřských škol.

V rámci projektu budou připraveny a realizovány tři akreditované vzdělávací programy, během kterých se pedagogové naučí využívat moderní interaktivní pomůcky a výpočetní techniku, naučí se vytvářet jednoduché interaktivní výukové materiály související s polytechnickou výchovou dětí, následně je zapojit do výuky a po té je budou v digitální podobě sdílet s ostatními pedagogy jako příklady dobré praxe.

Vedení mateřských škol bude vedeno k zařazení polytechnického vzdělávání do školních vzdělávacích programů příslušných mateřských škol a to se zaměřením na region, ve kterém daná škola působí.

Cílem projektu je připravit učitele mateřských škol tak, aby byli schopni rozvíjet u dětí kladný postoj k technice a technickému prostředí ještě v rámci předškolního vzdělávání, protože právě zde se vytváří základy jejich vztahu k manuální práci, řemeslům a technice vůbec. V rámci projektu se učitelé seznámí s různými formami interaktivní výuky a dalších výchovných aktivit.

Cílem je v rámci vzdělávacích aktivit podpořit další kompetence pedagogů pro zvládnutí práce učitele MŠ, umožnit získat znalosti a dovednosti v oblastech jako je polytechnické vzdělávání, didaktika práce s ICT. Vedoucím pracovníkům MŠ dát potřebné manažerské dovednosti.

Další informace k projektu jsou dostupné zde.

zs zalany
vzp