Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Mateřská škola Žalany

Projekt - Podpora logo prevence v PV

    


 
Název poskytovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název RP: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Název projektu: My se mluvit nebojíme, jak co říci dobře víme

Anotace projektu:
 
Cílem projektu "My se mluvit nebojíme, jak co říci dobře víme" je rozvoj řečových dovedností u dětí
staršího předškolníhověku s využitím všech dostupných možností našeho předškolního zařízení.
Pomocí zavedení pravidelných logopedicky preventivních cvičení vedených proškolenou pedagogickou
pracovnicí naší MŠ v rozsahu 2x týdně v celkové délce 30 minut, cíleně rozvíjet řečový projev u vybraných dětí.
Ve spolupráci s rodiči, pomocí domácích příprav, napomáhat zlepšit řečový projev dětí
(nabídka zapůjčení speciálních logopedických pomůcek do domácího prostředí, poskytnutí pracovních listů
zaměřených na logopedická cvičení).
Výstupem celého projektu budou hudebně recitační pásma, která budou odměnou za společně
vynaložené úsilí. Tato pásma budou využívána pro reprezentaci našeho předškolního zařízení během
kulturních událostí obce a školy (např. školní besídky, oslavy svátků pořádané obcí, apod.).

 
Celková výše dotace: 20.000,- Kč
zs zalany
vzp