Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Novinky  »  Informace o závěrečné klasifikaci žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020  » 

Informace o závěrečné klasifikaci žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020

Informace o závěrečné klasifikaci žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,
na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, v platném znění, ze dne 27. dubna 2020 budou učitelé při hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020 vycházet z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci řádně docházeli do školy, dále podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku a podpůrně z hodnocení žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.          
Žákům, které nebude možné hodnotit za II. pololetí školního roku 2019/2020 výše popsaným způsobem, určí ředitel školy náhradní termín pro jejich hodnocení, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.

Vedení školy
 
zs zalany
vzp