Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Novinky  »  Vyhlášení karantény - uzavření školy a školní družiny od 15.02.2021  » 

Vyhlášení karantény - uzavření školy a školní družiny od 15.02.2021

Vážení zákonní zástupci,
na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako správního úřadu, bylo rozhodnuto, že se nařizuje v době ode dne 15.02. 2021 do dne 22.02.2021 včetně, tato protiepidemická opatření:
UZAVŘENÍ TŘÍD I. A, II. A, II. B a školní družiny.
Všem žákům I. A, protože byli v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou bude vyhlášena karanténa na dobu od 15.02.2021 do 22.02.2021. Karanténa neplatí pro zákonné zástupce a další rodinné příslušníky. Ti, kteří toto onemocnění prodělali v posledních 90-ti dnech, nebudou podrobeni karanténě.
Toto rozhodnutí bylo vyhlášeno ústně MUDr. Evou Poláčkovou, vedoucí protiepidemického oddělení KHS, dne 13.02.2021.
V době uzavření školy bude ve škole provedena celková dezinfekce veškerých prostor tak, aby žáci i učitelé přišli do bezpečného prostředí.
Žáci uzavřených tříd přecházejí po dobu uzavření tříd na distanční výuku. Obsah učiva bude žákům předán elektronickou formou prostřednictvím třídní učitelky nejpozději v pondělí 15. 02. 2021.
Po dobu uzavření výše uvedených tříd budou moci zákonní zástupci čerpat „ošetřovné“. Potvrzení bude sekretariát školy vystavovat od pondělí 15. 02. 2021 na vyžádání zákonných zástupců.
Děkujeme Vám za pochopení.
Mgr. Lukáš Šimon, řed. školy
Mob.: 606919354
 
zs zalany
vzp