Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Novinky  »  Vyhlášení zápisu do MŠ pro šk. rok 2021/2022  » 

Vyhlášení zápisu do MŠ pro šk. rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření COVID-19 se letošní zápis do mateřské školy uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí být podepsána oběma zákonnými zástupci dítěte. K žádosti prosím přiložte kopii rodného listu dítěte, kopii Vašeho občanského průkazu. Kopie požadovaných dokumentů (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas) budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Po ukončení správního řízení budou uvedené dokumenty bezprostředně skartovány.
 
Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ve smyslu § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Tato podmínka ne nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit škole následujícími způsoby:
 
  • do datové schránky školy – b2s35xf,
  • e-mailem s uznávaným digitálním podpisem na adresu – zszalany@volny.cz,
  • poštou na adresu školy – Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, 417 63 Žalany,
  • osobním podáním v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle – 417 872 282, v úředních hodinách (po – pá od 8:00 – 12:00 hod.).
Příjem žádostí bude probíhat v období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021. Žádost o přijetí a další dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy www.zs-zalany.cz.
 
Mgr. Lukáš Šimon
ředitel školy

DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠK. ROK 2021/2022
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 ke stažení zde
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro šk. rok 2021/2021 ke stažení zde
Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde
 
zs zalany
vzp