Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Novinky  »  Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ a ZŠ ve školním roce 2022/2023 podle LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ  » 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ a ZŠ ve školním roce 2022/2023 podle LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Žalany oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) do předškolního a základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:
 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pase.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské státní občanství.

Termín zápisu středa 8. 6. 2022 od 9:00 do 11:00 hod. a 1. 7. 2022 od 12:00 do 13:00 hod. Místo zápisu je stanovena kancelář ředitele školy.
Předpokládaný počet přijímaných - MATEŘSKÁ ŠKOLA - 0 KAPACITA; ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1 volné místo.


Kritéria přijímání dětí do MŠ:
 • děti cizinci v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s pobytem v obci Žalany,
 • děti cizinci, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku s pobytem v obci Žalany,
 • děti cizinci s místem pobytu v obci Žalany.
Kritéria přijímaní dětí do ZŠ:
 • děti cizinci, kteří mají dle věku od 1. 9. 2022 plnit povinnou školní docházku s pobytem v obci Žalany.
Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu předložit tyto dokumenty:
 • žádost o přijetí k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání,
 • vízový doklad dítěte,
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat,
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání) - pro MŠ.
O přijetí k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Zákonní zástupci mohou žádost podat následujícími způsoby:
 • vložením do poštovní schránky ZŠ a MŠ Žalany,
 • e-mailem na adresu zszalany@volny.cz - pouze s uznávaným elektronickým podpisem,
 • doporučenou poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, 417 63 Žalany.
 • datovou schránkou ID - b2s35xf.
ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ:

MŠ - Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde.
ZŠ  - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení zde.

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy - Mgr. Lukáše Šimona na mob. 606919354 nebo mail simon@zs-zalany.cz.
 
zs zalany
vzp