Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Novinky  »  Škola v přírodě - závěrečné informace  » 

Škola v přírodě - závěrečné informace

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Adresa:  jméno + příjmení dítěte, ZŠ Žalany, třída
               Sport Camp Levínský Kocour, Horní Vysoké 24, Levín 411 45
ODJEZD: v pondělí 12.6. 23´od školy, stanoviště skupin budou označeny cedulkami
                 sraz v 7:30, odjezd cca v 8:00 (po předání potřebných podkladů)
                ZAVAZADLA MUSÍ BÝT ČITELNĚ OZNAČENÁ! (jméno dítěte + třída)

Před odjezdem odevzdat:
  • potvrzení o bezinfekčnosti (datum podpisu je den odjezdu do ŠvP nebo den před odjezdem)
  • podepsaný doklad o zřeknutí se zodpovědnosti školy za ztrátu či poničení mobilních zařízení (podepisuje ZZ na místě před odjezdem)
  • léky v originální krabičce s podrobným popisem v uzavíratelném pouzdru s viditelným jménem a třídou
  • peníze na celodenní výlet – 200,- Kč (možno dát dítěti ke kapesnému – dítě odevzdá pedagogovi přímo na místě)
PŘÍJEZD: v sobotu 17. 6. 23´, předpokládaný příjezd mezi 10:45 – 11:00 (dle dopravní situace;
                  odjezd z RK je plánován na 10:00)

Nezapomeňte podepsat všechny věci (či alespoň uvést iniciály). U žáků 1. stupně ideálně vytisknou (napsat) a do zavazadla vlepit seznam osobních věcí.

Určitě přibalit: repelent, ochranný krém na opalování, lahev (min. 0,5 l), pokrývku hlavy (kšiltovka, klobouk, apod.), pláštěnku (či nepromokavou bundu), plavky, přezůvky, pytel na špinavé prádlo

Pro žáky 2. stupně:
ZÁKAZ: tabákové výrobky, alkohol, omamné a psychotropní látky, pyrotechnika, zapalovače, zápalky, svíčky, nože a jiné ostré či bodné předměty, atd.
Mobilní telefony, elektronické přístroje a hračky si žáci vezou s rizikem možného poškození či ztráty!!!
Mobilní telefony (nedoporučeny pro možnost krádeže či poškození a z psychologického hlediska) možno používat pouze v době poledního klidu.
POVINNOSTI ŽÁKŮ:
Dodržovat pokyny vyučujících a vychovatelů, dodržovat režim dne, školní řád, řád školy v přírodě, pořádek, dodržovat bezpečnost pohybu v areálu, v chatkách, v budově i mimo ni, chránit své zdraví a neohrožovat zdraví druhých, nepoužívat zakázané věci, neničit zařízení objektu, nevzdalovat se bez dovolení z objektu.
Při výrazném porušení povinností budou ZZ ihned informováni telefonicky.

Pedagogický doprovod: Mgr. J. Jalovecký, Bc. E. Džurbanová, V. Dohnal, A. Furman, A. Fojtíková, Mgr. N. Hřebíková, Mgr. K. Tučková
zs zalany
vzp