Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Elektronická podatelna

Informace o provozu elektronické podatelny

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Základní škola a Mateřská škola Žalany
Rtyňská 156
417 63 Žalany


Úřední hodiny podatelny: Po-Pá 6.30 - 15.00 hod.
Elektronická adresa podatelny: zszalany@volny.cz
Identifikátor datové schránky: b2s35xf
Další možnosti elektronické komunikace: nejsou možné
Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě: CD, DVD, flash disk
Datové zprávy a informace, které by mohly přivodit škody na informačním systému, případně informace obsahující škodlivý kód nebudou zpracovávány. Pokud bude možné identifikovat původce zprávy, bude o tomto informován.

Důsledky vad dokumentů:
Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém ZŠ přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém ZŠ přijímá dokumenty v digitální podobě a je-li podatelna schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.
 
 
zs zalany
vzp