Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

Školní metodik EVVO: Ing. Bc. Pavla Broná
E-mail: brona@zs-zalany.cz

Co je to Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)?

EVVO se zabývá poskytováním výchovy zaměřené na zlepšení nebo ochranu lidského životního prostředí. Environmentální výchova sleduje historické, politické, ekonomické a kulturní pohledy ovlivňující životní prostředí. Vede k postojům, hodnotám a závazkům nezbytným pro vznik dlouhodobě udržitelné splečnosti.
Posláním EVVO na naší škole sy cílené působení na žáky prsřednictvím EVVO jako prevence nežádoucího chování k životnímu prosředí, zvířatům, k sobě navzájem, k dospělým a upevňování správných postojů a úcty k životu ve všech jeho formách.
Environmentální výchova se prolíná všemi předměty. Klíčové oblasti z EVVO jsou vymezeny v předmětech - prvouka, přírodopis, chemie, fyzika, výchova ke zdraví, výchova k občanství a pracovní vyučování. V rámci volitelných předmětů vyučujeme předmět Environmetální výchova.

Hlavní dlouhodobé úkoly EVVO:
  • třídění odpadu (papír, plasty, recyklohraní - sběr starých baterií a elektospetřebičů),
  • využívaní naučné stezky a ekokoutků pro školní výuku,
  • využívání školního pozemku,
  • poznávání regionu,
  • projektový den Den Země,
  • rozvoj spolupráce s organizacemi, které se zabývají ochranou životního prostředí.
Plán EVVO na školní rok 2023/2024 ke stažení zde.
 
zs zalany
vzp