Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Personální obsazení

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZŠ A MŠ ŽALANY
2022/2023

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitel školy Mgr. Lukáš Šimon                             
Zástupce ředitele školy Mgr. Michaela Lachmanová
Vedoucí školní družiny Bc. Irena Urbanová
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Výchovný poradce I. stupeň Mgr. Monika Havlíčková 
Výchovný poradce II. stupeň Mgr. Miroslava Tkáčová/ Mgr. L. Šimon
Školní metodik prevence I. st. Mgr. Alena Tatíčková
Školní metodik prevence II. st. Karolína Fišerová
Metodik EVVO Ing. Bc. Pavla Broná
Metodik ICT Mgr. Jaroslav Tatíček


UČITELÉ ZŠ
I. stupeň
I.A Mgr. Monika Havlíčková havlickova@zs-zalany.cz
II. A Mgr. Klára Tučková tuckova@zs-zalany.cz
II.B Mgr. Alena Tatíčková tatickova@zs-zalany.cz
III.A Mgr. Jana Jurčíková jurcikova@zs-zalany.cz
IV.A Mgr. Milena Antošová antosova@zs-zalany.cz
IV.B Mgr. Jiří Jalovecký jalovecky@zs-zalany.cz
V.A Mgr. Nikola Hřebíková hrebikova@zs-zalany.cz
II. stupeň
VI.A Mgr. Michaela Slavíčková slavickova@zs-zalany.cz
VI.B Bc. Eliška Džurbanová dzurbanova@zs-zalany.cz
VII.A Václav Dohnal dohnal@zs-zalany.cz
VIII.A Mgr. Jaroslav Tatíček taticek@zs-zalany.cz
VIII.B Ing. Bc. Pavla Broná brona@zs-zalany.cz
IX.A Mgr. Michaela Kaplanová Brabcová kaplanova@zs-zalany.cz
IX.B Mgr. Jana Brabcová brabcova@zs-zalany.czNETŘÍDNÍ UČITELÉ:
Karolína Fišerová (fiserova@zs-zalany.cz); Ing. Barbora Frýdlová (frydlova@zs-zalany.cz); Alexandr Furman (furman@zs-zalany.cz); Mgr. Michaela Lachmanová (lachmanova@zs-zalany.cz); Mgr. Jiří Nový (novy@zs-zalany.cz); Mgr. Lukáš Šimon (simon@zs-zalany.cz); Mgr. Miroslava Tkáčová (tkacova@zs-zalany.cz); Klára Kimberly Víznerová (viznerova@zs-zalany.cz)

ASISTENTI PEDAGOGA
I. A Tereza Hájková hajkova@zs-zalany.cz
II.A Renata Heinrichová heinrichova@zs-zalany.cz
II.B Julie Kohlíčková kohlickova@zs-zalany.cz
III.A Ivana Štemproková stemprokova@zs-zalany.cz
V. A Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
VI.A Adéla Fojtíková fojtikova@zs-zalany.cz
VII. A Daniela Chudobová chudobova@zs-zalany.cz
IX. A Klára Kimberly Víznerová viznerova@zs-zalany.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Oddělení ŠD I. Bc. Irena Urbanová urbanova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD II. Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD III. Adéla Fojtíková fojtikova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD IV. Věra Hrnčířová hrncirova@zs-zalany.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vedoucí učitelka MŠ Mgr. Kamila Šmídová smidova@zs-zalany.cz
Učitelka MŠ Kateřina Šedinová sedinova@zs-zalany.cz
Asistentka Tereza Batovcová batovcova@zs-zalany.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Školník Jiří Kolman
Provozní údržbář Martin Benda
Uklízečka Šárka Švehlová
Uklízečka Hana Němečková
Uklízečka Kateřina Rosecká

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vedoucí ŠJ Lenka Kitnerová
Kuchař František Chabr
Kuchařka Kamila Vosičková
Kuchařka Drahuše Zemanová
Pom. kuchařka Gerta Honalová
Pom. kuchařka Jana Kořánová

 
zs zalany
vzp