Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Personální obsazení

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZŠ A MŠ ŽALANY
2023/2024

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitel školy Mgr. Lukáš Šimon                             
Zástupce ředitele školy Mgr. Michaela Lachmanová
Vedoucí školní družiny Bc. Irena Urbanová
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Výchovný poradce I. stupeň Mgr. Monika Havlíčková 
Výchovný poradce II. stupeň Mgr. Lukáš Šimon
Školní metodik prevence I. st. Mgr. Alena Tatíčková
Školní metodik prevence II. st. Mgr. Jana Brabcová
Metodik EVVO Ing. Bc. Pavla Broná
Metodik ICT Mgr. Jaroslav Tatíček


UČITELÉ ZŠ
I. stupeň
I.A Mgr. Jana Jurčíková jurcikova@zs-zalany.cz
II. A Mgr. Monika Havlíčková havlickova@zs-zalany.cz
III.A Mgr. Dagmar Jurková jurkova@zs-zalany.cz
III.B Mgr. Alena Tatíčková tatickova@zs-zalany.cz
IV.A Mgr. Nikola Hřebíková hrebikova@zs-zalany.cz
V.A Mgr. Milena Antošová antosova@zs-zalany.cz
V.B Mgr. Jiří Jalovecký jalovecky@zs-zalany.cz
II. stupeň
VI.A Mgr. Michaela Kaplanová Brabcová kaplanova@zs-zalany.cz
VI.B Adéla Fojtíková fojtikova@zs-zalany.cz
VII.A Mgr. Michaela Slavíčková slavickova@zs-zalany.cz
VII.B Bc. Eliška Džurbanová dzurbanova@zs-zalany.cz
VIII.A Václav Dohnal dohnal@zs-zalany.cz
IX.A Mgr. Jaroslav Tatíček taticek@zs-zalany.cz
IX.B Ing. Bc. Pavla Broná brona@zs-zalany.cz

NETŘÍDNÍ UČITELÉ:
Mgr. Jana Brabcová (brabcova@zs-zalany.cz), Mgr. Zdeňka Brabcová (z.brabcova@zs-zalany.cz), Ing. Barbora Frýdlová (frydlova@zs-zalany.cz); Alexandr Furman (furman@zs-zalany.cz); Mgr. Michaela Lachmanová (lachmanova@zs-zalany.cz); Mgr. Jiří Nový (novy@zs-zalany.cz); Mgr. Lukáš Šimon (simon@zs-zalany.cz); Mgr. Miroslava Tkáčová (tkacova@zs-zalany.cz)

ASISTENTI PEDAGOGA
I. A Ivana Štemproková stemprokova@zs-zalany.cz
II.A Tereza Hájková hajkova@zs-zalany.cz
III.A Renata Heinrichová heinrichova@zs-zalany.cz
III.B Bc. Julie Kohlíčková kohlickova@zs-zalany.cz
IV. A Michaela Brožová brozova@zs-zalany.cz
VI.B Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
VII. A Barbora Fojtíková b.fojtikova@zs-zalany.cz
VIII. A Daniela Chudobová chudobova@zs-zalany.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Oddělení ŠD I. Bc. Irena Urbanová urbanova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD II. Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD III. Věra Hrnčířová hrncirova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD IV. Barbora Fojtíková b.fojtikova@zs-zalany.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vedoucí učitelka MŠ Mgr. Kamila Šmídová smidova@zs-zalany.cz
Učitelka MŠ Kateřina Šedinová sedinova@zs-zalany.cz
Asistentka Tereza Batovcová batovcova@zs-zalany.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Školník Jiří Kolman
Provozní údržbář Martin Benda
Uklízečka Šárka Švehlová
Uklízečka Kateřina Rosecká
Uklízečka Anna Ščerbenková

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vedoucí ŠJ Lenka Kitnerová
Kuchař František Chabr
Kuchařka Kamila Vosičková
Kuchařka Drahuše Zemanová
Pom. kuchařka Gerta Honalová
Pom. kuchařka Jana Kořánová

 
zs zalany
vzp