Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Personální obsazení

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZŠ A MŠ ŽALANY
2020/2021

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitel školy Mgr. Lukáš Šimon                             
Zástupce ředitele školy Mgr. Michaela Lachmanová
Vedoucí školní družiny Bc. Irena Urbanová
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Výchovný poradce I. stupeň Mgr. Monika Havlíčková 
Výchovný poradce II. stupeň Mgr. Miroslava Tkáčová
Školní metodik prevence Mgr. Michaela Kaplanová Brabcová
Metodik EVVO Ing. Bc. Pavla Broná
Metodik ICT Mgr. Jaroslav Tatíček


UČITELÉ ZŠ
I. stupeň
I.A Mgr. Jana Jurčíková jurcikova@zs-zalany.cz
II.A Mgr. Milena Antošová antosova@zs-zalany.cz
II.B Mgr. Monika Havlíčková havlickova@zs-zalany.cz
III.A Mgr. Jiří Jalovecký jalovecky@zs-zalany.cz
IV.A Mgr. Alena Tatíčková tatickova@zs-zalany.cz
V.A Mgr. Dita Nerudová nerudova@zs-zalany.cz
II. stupeň
VI.A Mgr. Miroslava Dobrodinská dobrodinska@zs-zalany.cz
VI.B Ing. Bc. Pavla Broná brona@zs-zalany.cz
VII.A Mgr. Michaela Kaplanová Brabcová  kaplanova@zs-zalany.cz
VII.B Mgr. Jana Brabcová brabcova@zs-zalany.cz
VIII.A Mgr. Michaela Slavíčková slavickova@zs-zalany.cz
IX.A Mgr. Jaroslav Tatíček taticek@zs-zalany.czNETŘÍDNÍ UČITELÉ:
Alexandr Furman (furman@zs-zalany.cz); Mgr. Miroslava Tkáčová (tkacova@zs-zalany.cz); Mgr. Michaela Lachmanová (lachmanova@zs-zalany.cz); Mgr. Lukáš Šimon (simon@zs-zalany.cz), Mgr. Jiří Nový (novy@zs-zalany.cz); Mgr. Klára Tučková (tuckova@zs-zalany.cz); Bc. Eliška Džurbanová (dzurbanova@zs-zalany.cz)

ASISTENTI PEDAGOGA
III. A Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
IV. A Bc. Eliška Džurbanová dzurbanova@zs-zalany.cz
V.A Daniela Chudobová chudobova@zs-zalany.cz
VI. A Tereza Hájková hajkova@zs-zalany.cz
VII.A Bc. Věra Kabourková kabourkova@zs-zalany.cz
VIII. A Renata Heinrichová heinrichova@zs-zalany.cz
IX. A Karolína Fišerová fiserova@zs-zalany.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Oddělení ŠD I. Vlastimila Hladová hladova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD II. Bc. Irena Urbanová urbanova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD III. Karolína Fišerová fiserova@zs-zalany.cz
Oddělení ŠD IV. Věra Hrnčířová hrncirova@zs-zalany.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vedoucí učitelka MŠ Mgr. Kamila Šmídová smidova@zs-zalany.cz
Učitelka MŠ Kateřina Šedinová sedinova@zs-zalany.cz
Asistentka Tereza Batovcová batovcova@zs-zalany.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Ekonomka školy Marcela Děkanová
Školník Jiří Kolman
Provozní údržbář Martin Benda
Uklízečka Šárka Švehlová
Uklízečka Hana Němečková
Uklízečka Kateřina Rosecká

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vedoucí ŠJ Lenka Kitnerová
Kuchařka Kamila Vosičková
Kuchař Roman Ottenschläger
Pom. kuchařka Gerta Honalová
Pom. kuchařka Jana Podlenová

 
zs zalany vzp