Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola  »  Projekty Prevence podpořené Ústeckým krajem

Projekty Prevence podpořené Ústeckým krajemDne 5. 4. 2017 rozhodla Rada Ústeckého kraje svým usnesením 085/11R/2017 o vyhovění naší žádosti o dotaci z dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017" a přidělení dotace na projekty "Kurz Kočičí zahrada" a "SPOLU".

Název projektu: "Kurz Kočičí zahrada"
Termín realizace: 1. 10. 2017 - 31. 12. 2017
Cíl projektu: Proškolit část pedagogického sboru v nové metodice; získat nové praktické dovednosti v oblasti nové metodiky.
Výše poskytnuté dotace: 22 500,- Kč

Název projektu: "SPOLU"
Termín realizace: 11. 9. 2017 - 13. 9. 2017
Cíl projektu: Seznámení nově vzniklé skupiny žáků (budoucí VI. A) a nového třídního učitele ve formální, neformální, fyzické a emocionální rovině; zamezení výskytu rizikového chování.
Výše poskytnuté dotace: 31 600,- Kč

Oba projekty naplňují prevenci rizikového chování žáků naší školy.

Odkaz na webové stránky poskytovatele dotace: http://www.kr-ustecky.cz
zs zalany vzp