Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Školní parlament

Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 4. do 9. třídy, kteří se pravidelně setkávají jednou za dva měsíce nebo podle potřeby. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Činnost koordinuje zástupkyně ředitele školy Mgr. Michaela Lachmanová.
V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuze nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy parlamentu, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky ve svých třídách o průběhu jednání. Z každého setkání vypracuje zapisovatelka Sabina Tajčová zápis o jeho obsahu a závěrech.

Předsedou školního parlamentu byl zvolen: Adam Kuřík, 9.B

Úkoly předsedy školního parlamentu:
  • pomáhat koordinovat schůzky parlamentu,
  • vystupovat za celek školního parlamentu,
  • tlumočit vedení školy rozhodnutí školního parlamentu,
  • vést schůzky školního parlamentu.
   Zapisovatelkou byla zvolena: Sabina Tajčová, 9.A

Úkoly zapisovatelky školního parlametu:
  • vypracovat zápis z každého jednání školního parlamentu,
  • vypracovaný zápis předat vedení školy.
  Nástěnkářem byl zvolen: Štěpán Severa, 7.A

 Úkoly nástěnkáře školního parlamentu:
  • zpracovat v součinnosti se zapisovatelkou informace ze školního parlamentu a zveřejnit na určené nástěnce ve vestibulu školy,
  • pečovat o nástěnku a udržovat ji v patřičné úpravě.

Členové školního parlamentu pro školní rok 2023/2024:

 
Třída Členové
IV. A V. Peřina, I. Filař
V. A L. Janotová, L. Jůza
V. B N. Hirschfeldová, M. Hradský
VI. A E. Kuková, K. Cilich 
VI. B L. Marko, T. Smetana
VII.A J. Očenášek, Š. Severa
VII. B T. Hánová, K. Poláková
VIII. A J. Moravec, D. Urban
IX. A S. Tajčová, D. Matějíček
IX. B A. Francová, A. Kuřík


Žákovská Ústava ke stažení zde.
zs zalany
vzp