Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Školní parlament

Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od. 3. do 9. třídy, kteří se pravidelně setkávají jednou za dva měsíce nebo podle potřeby. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Činnost koordinuje zástupkyně ředitele školy Mgr. Michaela Lachmanová.
V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuze nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy parlamentu, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky ve svých třídách o průběhu jednání. Z každého setkání vypracuje zapisovatelka Štěpánka Záhorová zápis o jeho obsahu a závěrech.

Předsedou školního parlamentu byl zvolen Vojtěch Urban (VIII. A)

Úkoly předsedy školního parlamentu a jeho zástupců:
  • pomáhat koordinovat schůzky parlamentu,
  • vystupovat za celek školního parlamentu,
  • tlumočit vedení školy rozhodnutí školního parlamentu.
  Místopředsedou školního parlamentu byla zvolena Patricie Fikerlová (VIII. A)

Úkoly místopředsedy školního parlamentu:
  • pomáhat předsedovi parlamentu s koordinací schůzek,
  • předávat informace členům školního parlamentu.
Zapisovatelkou byla zvolena Markéta Partynglová (IX. A)

Úkoly zapisovatelky školního parlametu:
  • vypracovat zápis z každého jednání školního parlamentu,
  • vypracovaný zápis předat předsedovi školního parlamentu.
 
Členové školního parlamentu pro školní rok 2019/2020:

 
Třída Členové
III. A O. Brestovanský, L. Nováková
IV. A P. Janotová, M. Jelínek
V. A L. Dvořák, M. Koutecká
V. B A. Kuřík, A. Francová
VI. A A. Matzeková, L. Mudrák
VI. B M. Pavlík, A. Vavřincová
VII. A N. Krinerová, M. Jůza
VIII. A P. Fikerlová, V. Urban
IX. A A. Vavřincová, M. Partynglová

Žákovská Ústava ke stažení zde.
zs zalany vzp