Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Novinky  »  Návštěva Národního muzea v Praze 2.A a 6.A  » 

Návštěva Národního muzea v Praze 2.A a 6.A

V pondělí 18. února jsme navštívíli Národní muzeum v Praze a prohlédli si výstavu "Jak se žilo za Keltů?" 
Prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu žáci blíže poznali dobu halštatskou a laténskou. Seznámili se s různými aspekty způsobu života v tomto období, jako například stravování, odívání, pohřbívání, bydlení, umění či řemesla. Také poznali, jak Keltové vnímali přírodní prostředí, které je obklopovalo, a zamysleli se nad tím, co máme s Kelty společného. Prohlédli si a diskutovali o nejzajímavějších keltských nálezech z území České republiky a také o předmětech, které se sem dostávaly z nejrůznějších koutů Evropy.
Mgr. Alena Tatíčková
Bc. Jaroslav Tatíček


zs zalany
vzp