Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Mateřská škola Žalany

Mateřská škola Žalany


Charakteristika MŠ Žalany

Mateřská škola Žalany je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Žalany.

Budova se nachází v klidné části obce.

Součástí komplexu školy je krytý bazén, tělocvična, školní jídelna a přírodní hřiště.

Jedná se o jednotřídní typ mateřské školy.

Kapacita MŠ Žalany je 24 dětí.

Přijímáme děti ve věku od 2,5 do 6 let.
Provoz MŠ Žalany:

Provoz mateřské školy je od 6.00 hod. do 16.00 hod.MŠ Žalany nabízí:

dětem                                                              rodičům

  • rodinné a neohrožující prostředí           vzájemnou spolupráci a otevřenost

  • individuální přístup                                možnost zúčastnit se společných akcí s dětmi v prostředí MŠ

  • prožitkové učení                                    možnost zkušebního adaptačního pobytu nových dětí
     

  • předplaveckou přípravu                         třídní schůzky


 

zs zalany
vzp