Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Školní družina

Školní družina

Webem školní družiny Vás provází vedoucí vychovatelka ŠD
Bc. Irena Urbanová

Kde se nachází ŠD? 

Všechna oddělení ŠD se nachází v novém pavilonu D. 


Provoz ŠD

Ranní ŠD
:

6. 30 - 7. 30 h.


Odpolední ŠD:
11. 30 - 16. 00 h.


 
 
Personální obsazení ŠD
Bc. Irena Urbanová - vedoucí vychovatelka - I. oddělení ŠD 
Vlastimila Hladová - II. oddělení ŠD
Barbora Fojtíková - III. oddělení ŠD
Věra Hrnčířová - IV. oddělení ŠD


Prosba pro rodiče 

Prosíme rodiče, aby svým dětem dávali převlečení - tepláčky.
V zimních měsících prosíme, aby žáci byli teple a vhodně oblečeni.

Děkujeme ŠDTelefonní spojení ŠD: 722346127

Úplata za ŠD:
  • úplata za jeden měsíc činí 150 Kč
  • do 20. 10. 2023 vybíráme 600 Kč za I. pololetí
  • do 20. 1. 2023 vybíráme 860 Kč za II. pololetí

Družinkové notýsky

Žáci je denně nosí v deskách či v aktovkách. Veškeré změny či informace týkající se ŠD 
se uvádějí do družinkových notýsků. Prosíme zákonné zástupce,
aby do notýsků pravidelně nahlíželi.

Děkujeme ŠD
zs zalany
vzp