Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Školní družina

Školní družina

Webem školní družiny Vás provází vedoucí vychovatelka ŠD Bc. Irena Urbanová

Kde se nachází ŠD? 

I., II. a IV. oddělení ŠD se nachází v pavilonu C - nad tělocvičnou. 

III. oddělení ŠD se nachází v pavilonu A - nad sborovnou ve třídě III. A.


Provoz ŠD

Ranní ŠD
:

6. 30 - 7. 30 h.


Odpolední ŠD:
11. 30 - 16. 00 h.


 
 
Personální obsazení ŠD
Bc. Irena Urbanová - vedoucí vychovatelka - I. oddělení ŠD 
Vlastimila Hladová - II. oddělení ŠD
Karolína Fišerová - III. oddělení ŠD
Věra Hrnčířová - IV. oddělení ŠD


Prosba pro rodiče 

Prosíme rodiče, aby svým dětem dávali převlečení - tepláčky.
V zimních měsících prosíme, aby žáci byli teple a vhodně oblečeni.

Děkujeme ŠDTelefonní spojení ŠD: 417872596

Úplata za ŠD:
  • úplata za jeden měsíc činí 100 Kč
  • do 20. 10. 2020 vybíráme 400 Kč za I. pololetí
  • do 20. 1. 2021 vybíráme 600 Kč za II. pololetí
​Oznámení ŠD - úhrada úplaty za 2. pololetí šk. roku 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,
z důvodu krizového opatření nebudeme prozatím vybírat úplatu na 2. pololetí tohoto
školního roku od žáků, jež mají distanční formu výuky (3. A, 4. A, 5. A). 
U těchto žáků vyřešíme úhradu úplaty ihned, jak bude situace ohledně jejich
návratu do školy přehledná. 
Prosíme o uhrazení úplaty na 2. pololetí nyní pouze žáky z 1. A, 2. A a 2. B,
a to do 20. 1. 2021. Úplata činí 600 Kč. Úhrada úplaty se týká pouze žáků,
jež se nyní ve škole vzdělávají prezenčně a navštěvují v těchto dnech ŠD.
Žáci, jež do ŠD v tuto dobu nechodí, platbu nyní nehradí. U těchto žáků
vyřešíme úhradu úplaty až nastoupí do ŠD. 
Děkujeme za pochopení
S pozdravem Bc. Irena Urbanová


Družinkové notýsky

Žáci je denně nosí v deskách či v aktovkách. Veškeré změny či informace týkající se ŠD 
se uvádějí do družinkových notýsků. Prosíme zákonné zástupce,
aby do notýsků pravidelně nahlíželi.

Děkujeme ŠD
zs zalany vzp