Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Novinky  »  Informace o předávání vysvědečení za II. pololetí šk. roku 2019/2020  » 

Informace o předávání vysvědečení za II. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,
informujeme Vás o předávání vysvědčení dne 26. 6. 2020, které proběhne následujícím způsobem:
​Žáci se dostaví do školy v běžném čase. Vysvědčení bude vydáváno od 7:50 hod. v kmenovým třídách v neomezeném počtu žáků. Každý žák, který se pro vysvědčení dostaví, bude mít roušku (ve třídách mohou žáci roušky odložit) a podepsané čestné prohlášení (ti, kteří dosud školu nenavštívili), které je ke stažení na webových stránkách školy. Ukončení předání vysvědčení bude v 8:35 hod. V případě, že se žák do školy pro vysvědčení nedostaví, bude možné jej vyzvednout v týdnu od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hod. v kanceláři zástupkyně ředitele školy.
Žáci 9. ročníku dostanou vysvědčení dne 26. 6. 2020 na OÚ v Žalanech. 
Učebnice žákům budou ponechány po dobu hlavních prázdnin a vyměněny až v září. Prosíme o pečlivé uschování. 
Zapůjčené knihy ze žákovské knihovny žáci donesou zpět do školy v den vysvědčení.

Děkujeme za pochopení. Vedení školy  
zs zalany
vzp