Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Novinky  »  ŠVP informace pro rodiče k úhradě  » 

ŠVP informace pro rodiče k úhradě

Informace pro rodiče k úhradě poplatku za ŠvP formou příspěvku od zaměstnavatele
V případě, že rodič žádá příspěvek na ŠvP pro své dítě u svého zaměstnavatele, požádá ho o zaslání Objednávky na e-mail školy (zszalany@volny.cz).
Po obdržení Objednávky bude vystavena faktura a zaslána zpět zaměstnavateli k úhradě.
Náležitosti Objednávky: název zaměstnavatele, IČO, adresa.
V textu bude uvedeno jméno dítěte, termín ŠvP (20.5. – 25.5.2024), místo pobytu (Sport Camp Levínský kocour), výše poplatku (5.000,- Kč).
 
Informace pro rodiče, kteří budou žádat o proplacení příspěvku u ZP dítěte
Škola potvrdí úhradu za ŠvP, na předepsaném tiskopisu dané ZP, po absolvování dítěte ŠvP a to od 27.5.2024.
zs zalany
vzp