Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Školní jídelna

Personální obsazení

 
Vedoucí školní jídelny Lenka Kitnerová
Kuchař František Chabr
Kuchařka Kamila Vosičková
Kuchařka Drahuše Zemanová
Pomocná kuchařka Jana Kořánová
Pomocná kuchařka Gerta Honalová

Telefon do ŠJ: 417 872 124
zs zalany
vzp