Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Mateřská škola

Mateřská škola

 Charakteristika MŠ Žalany

Mateřská škola Žalany je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Žalany. Budova se nachází v klidné části obce Žalany. Součástí komplexu školy je krytý bazén, tělocvična, školní jídelna a nově vybudované školní hřiště v přírodním stylu. Jedná se o jednotřídní typ mateřské školy.
Jsou zde přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, výjimečně 2,5 leté. Kapacita MŠ Žalany je 24 dětí.

Provoz MŠ Žalany:

Provoz mateřské školy je od 6.00 hod. do 16.00 hod.

MŠ Žalany nabízí:

dětem                                                                                                rodičům

  • rodinné a neohrožující prostředí                                             spolupráce s rodinou

  • individuální přístup                                                                  otevřenost školy

  • prožitkové učení                                                                      společné akce dětí s rodiči

  • předplaveckou přípravu                                                           3x ročně třídní schůzky

  • týdenní ozdravný pobyt v přírodě

 

zs zalany vzp