Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola  »  Klasifikace TV

Klasifikace TV

Při hodnocení je nutné přihlížet ke zdravotnímu stavu žáka, jeho schopnostem a tělesným předpokladům. Hodnocení má komplexní charakter a zohledňuje aktivní přístup a snahu co nejlépe splnit zadané úkoly podle možností a tělesných předpokladů a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka. Hodnocení zahrnuje dosaženou výkonnost při plnění sportovních disciplín. Při průběžném hodnocení a klasifikaci se hodnotí i teoretická část.

Tělesná výchova se hodnotí podle této stupnice:
 

Klasifikace
Kritérium     
Výborný
1
Chvalitebný
2
Dobrý
3
Dostatečný
4
Nedostatečný
5
Přístup k tělesné výchově Aktivní,tvořivý,
samostatný,
reprezentuje školu ve sportovních soutěžích
Převážně aktivní,tvořivý,
samostatný
Méně  aktivní,
tvořivý,samostatný
Málo aktivní,
tvořivý,samostatný
Pasivní,nepřátelský postoj.
Dosahované výkony Cvičení provádí přesně,dosahuje požadovaných limitů i výkonů Cvičení plní s malými chybami,kondičně roste a dosahuje standardních výsledků Cvičení provádí méně přesně (chybně),
kondičně neroste
Cvičení provádí špatně, je nepozorný Odmítá cvičit,nemá snahu na zlepšení své kondice,je nepozorný
Zájem o zvyšování tělesné zdatnosti Má aktivní zájem na zvyšování  fyzické zdatnosti Převážně  aktivní zájem na zvyšování fyzické zdatnosti Méně  aktivní zájem na zvyšování fyzické zdatnosti Nemá  zájem na zvyšování  fyzické zdatnosti,nezájem na plnění zadaných úkolů  
Připravenost k tělesné výchově Má vždy cvičební úbor a odpovídající obuv Má vždy cvičební úbor a odpovídající obuv Opakovaně zapomíná cvičební úbor a odpovídající obuv Opakovaně zapomíná cvičební úbor a odpovídající obuv Opakovaně nenosí
cvičební úbor a odpovídající obuv
Motivace žáka Má snahu dosáhnout co nejlepších výkonů v disciplínách,
kterých je schopen
Má snahu dosáhnout co nejlepších výkonů v disciplínách,
kterých je schopen
Má snahu dosáhnout dobrých  výkonů v disciplínách,
kterých je schopen
Nemá snahu dosahovat ani dobrých výkonů v disciplínách,
kterých je schopen
 
Bez motivace,bez snahy,snaží se vyhýbat TV
Bezpečnost a ochrana zdraví Je zodpovědný a dbá bezpečnostních pokynů ,
cvičí bez
dopomoci
Je zodpovědný a dbá bezpečnostních pokynů,
cvičí s mírnou dopomocí
Dbá bezpečnostních pokynů,
dopomoc je nezbytná
Nedbá bezpečnostních pokynů,
silná dopomoc (spoléhá na ni)
Ohrožuje svým jednáním bezpečnost a zdraví  své a ostatních žáků,odmítá nastoupit k výkonu
 

Nehodnocen

Žák není hodnocen, když jeho absence v daném pololetí a předmětu přesáhne 30 % V takovém případě musí absolvovat přezkoušení v náhradním termínu určeném ředitelem podle zákona č.561/2004Sb., §69, odst. 5 a 6. Výjimku je nutno projednat na pedagogické radě.

zs zalany vzp