Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2020/2021

Každoroční zápis do 1. tříd základních škol se koná v termínu 1. 4. - 30. 4.  aktuálního kalendářního roku.
V České republice je dle zákona povinné zahájení školní docházky pro děti, které dovrší 6 let do 31.8.
Zákon ovšem umožňuje také předčasné zahájení školní docházky dětem, které dovrší 6 let do konce kalendářního roku v případech, kdy schopnosti dítěte jsou rozvinuty nad rámec jeho věku.

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - BEZ ÚČASTI DÍTĚTE!!!
Termín: 3. 4. 2020 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Informace pro zákonné zástupce k zápisu do ZŠ ke stažení zde.
Pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

PŘIHLÁŠKU MŮŽETE ODESLAT ELEKTRONICKY DO NAŠÍ DATOVÉ SCHÁNKY
(ID b2s35xf).

S sebou si přineste:
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • vyplněnou žádost a zápisní list (žádost musí být podepsána oběma zákonnými zástupci dítěte!!!).
U zápisu dostanete a vyplníte tiskopisy - "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" a "Zápisní list pro školní rok 2020/2021". Tiskopisy je možné stáhnout na našich webových stránkách v sekci - dokumenty ZŠ.

Průběh zápisu do ZŠ - zápis má dvě části (formální a motivační část). BEZ ÚČASTI DÍTĚTE!!!
Formální část zápisu
- v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte přihlásí dítě k plnění povinné školní docházky - zákonný zástupce se dostaví spolu s dítětem ve stanovený den k zápisu do školy, kde odevzdá podepsanou přihlášku dítěte k základnímu vzdělávání a další potřebné doklady.

Motivační část zápisu - probíhá formou rozhovoru pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, trvá maximálně 20 minut. Během motivačního rozhovoru pedagog zjišťuje připravenost dítěte na školní docházku. Pri této části zápisu není dítě podrobováno diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odklad povinné školní docházky - pokud budete pro Vaše dítě požadovat odklad povinné školní docházky, vyplníte u zápisu "Žádost o odklad povinné školní docházky". K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Děti, které měly povolen odklad školní docházky pro tento školní rok (2019/2020) a školní docházku zahájí v roce 2020/2021, musí opět přijít k zápisu.

V případě nemoci je možné dohodnout náhradní termín zápisu.
Kontaktujte v této věci ředitele školy, tel. 417 872 594, e-mail: simon@zs-zalany.cz

Ředitel školy stanovuje náhradní termín zápisu: 6. 4. 2020 od 13.00 hod. do 15.00 hod. a 7. 4. 2020 od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školní roce 2020/2021 ke stažení zde.
ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSÁNA OBĚMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE.

Zápisní list pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde.

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde.

Kritéria pro přijímání dětí do prvních tříd ke stažení zde.

zs zalany vzp