Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Zápis do 1. třídy

Každoroční zápis do 1. tříd základních škol se koná v termínu 1. 4. - 30. 4.  aktuálního kalendářního roku.
V České republice je dle zákona povinné zahájení školní docházky pro děti, které dovrší 6 let do 31.8.
Zákon ovšem umožňuje také předčasné zahájení školní docházky dětem, které dovrší 6 let do konce kalendářního roku v případech, kdy schopnosti dítěte jsou rozvinuty nad rámec jeho věku.

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Termín: 6. 4. 2018 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Informace pro zákonné zástupce k zápisu do ZŠ ke stažení zde.
Pro děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

S sebou si přineste:
  • rodný list dítěte,
  • průkazku pojištěnce,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • vyplněnou žádost a zápisní list (žádost musí být podepsána oběma rodiči!!!).
U zápisu dostanete a vyplníte tiskopisy - "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání" a "Zápisní list pro školní rok 2018/2019". Tiskopisy je možné stáhnout na našich webových stránkách v sekci - dokumenty ZŠ.

Odklad povinné školní docházky - pokud budete pro Vaše dítě požadovat odklad povinné školní docházky, vyplníte u zápisu "Žádost o odklad povinné školní docházky", dítě se zápisu musí zúčastnit. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Děti, které měly povolen odklad školní docházky pro tento školní rok (2017/2018) a školní docházku zahájí v roce 2018/2019, musí opět přijít k zápisu.

V případě nemoci dítěte je možné dohodnout náhradní termín zápisu.
Kontaktujte v této věci ředitele školy, tel. 417 872 594, e-mail: simon@zs-zalany.cz

Ředitel školy stanovuje náhradní termín zápisu: 9. 4. 2018 od 13.00 hod. do 15.00 hod. a 10. 4. 2018 od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školní roce 2018/2019 ke stažení zde.
ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSÁNA OBĚMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE.

Zápisní list pro školní rok 2018/2019 ke stažení zde.

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2018/2019 ke stažení zde.

zs zalany vzp