Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola

Dokumenty ke stažení

Název dokumentu Stáhnout
Žádost o uvolnění - ozdravný pobyt Stáhnout
Formulář k odhlášení žáka ze ZŠ Stáhnout
Informovany_souhlas_ZZ_GDPR Stáhnout
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP Stáhnout
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy Stáhnout
Žádost o prodloužení školní docházky Stáhnout
Posudek zdravotní způsobilosti dítěte - akce školy Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka Stáhnout
Žádost o přijetí žáka - PŘESTUP z jiné ZŠ Stáhnout
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 Stáhnout
Žádost o vyhotovení stejnopisu vysvědčení Stáhnout
Minimální preventivní program školy pro školní rok 2021/2022 Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - ZÁPIS 2023 Stáhnout
Žádost o odklad povinné školní docházky - ZÁPIS 2023 Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ - ZÁPIS 2023 Stáhnout
Zápisní list dítěte - ZÁPIS 2023 Stáhnout
Školní řád platný od 1. 9. 2023 Stáhnout
Seznam pomůcek a váhy známek 2023/2024 Stáhnout
zs zalany
vzp