Základní škola a Mateřská škola Žalany
Úvod  »  Základní škola  »  Projekt APIV B - NIDV

Projekt APIV B - NIDVNázev projektu: Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Příjemce dotace: Národní istitut pro další vzdělávání (NIDV)

Doba trvání projektu: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2022

Spolupracující škola: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Garant APIV ve škole: Mgr. Lukáš Šimon

Webové stránky projektu: http://www.inkluzevpraxi.cz/

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

zs zalany vzp